Facebook
Twitter

Imago Group – Design x Build

Przestrzeganie Standardów Bezpieczeństwa

Imago Group oczekuje, że każdy dostawca, zarówno firmy, jak i indywidualni wykonawcy dostarczający produkty lub usługi bezpośrednio dla nas lub pośrednio dla naszych klientów, w roli głównego wykonawcy lub podwykonawcy, przestrzega i stosuje się do naszych zasad zaangażowania w bezpieczeństwo. W zakresie bezpieczeństwa, oczekujemy od dostawców przestrzegania najwyższych standardów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, jak również bezpieczeństwa produktów i usług, włączając regularne szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Uczciwość Biznesowa

Pod kątem uczciwości biznesowej, kluczowe jest dla nas, aby dostawcy przestrzegali zasad etyki biznesowej, w tym uczciwości w transakcjach, transparentności w działaniach oraz przestrzegania przepisów prawa i regulacji branżowych.

Dobre Praktyki Biznesowe

W zakresie dobrych praktyk biznesowych, oczekujemy od dostawców, że ich działania będą zgodne z naszymi standardami dotyczącymi jakości, innowacyjności oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Obejmuje to zarówno zrównoważone zarządzanie zasobami, jak i odpowiedzialne podejście do kwestii społecznych.

Wpływ na Reputację i Markę

Chociaż dostawcy są niezależnymi podmiotami, ich praktyki biznesowe mogą znacząco wpływać na naszą działalność, reputację i markę. Dlatego też oczekujemy, że wszyscy nasi dostawcy będą przestrzegać zasad i standardów, które są dla nas kluczowe. Więcej informacji na temat naszych zasad, polityk i strategii jest dostępne dla naszych partnerów biznesowych.