Facebook
Twitter

Imago Group – Design x Build

Akceptacja Warunków Użytkowania

Imago Group Limited (“Imago Group”) zarządza niniejszą stroną internetową (“Strona”) dla użytku osobistego. Użytkowanie Strony jest zależne od poniższych Warunków Użytkowania. Imago Group zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Użytkowania w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Najnowszą wersję Warunków można przeglądać poprzez kliknięcie w link “Warunki użytkowania” umieszczony na dole Strony. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Warunków Użytkowania bez ograniczeń. W przypadku braku zgody na Warunki, użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony.

Dokładność Informacji

Imago Group stara się zapewnić, że informacje na Stronie są dokładne i rzetelne, jednak nie gwarantuje ich pełnej poprawności i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy czy niedociągnięcia w treści.

Zmiany na Stronie

Imago Group może dokonywać zmian w zawartości Strony, w tym informacjach i usługach, i ma prawo do takich zmian bez obowiązku informowania użytkowników.

Użytkowanie Strony

Użytkownik ma prawo pobierać materiały ze Strony wyłącznie do celów niekomercyjnych i osobistych, zachowując wszelkie informacje o prawach autorskich i własności. Pobieranie lub kopiowanie materiałów nie przenosi na użytkownika żadnych praw do nich. Użytkownik zobowiązany jest nie kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani transmitować treści ze Strony bez pisemnej zgody Imago Group.

Zakaz Nielegalnego Użytkowania

Korzystanie ze Strony jest dozwolone tylko w ramach prawa i zgodnie z Warunkami Użytkowania.

Niezamówione Materiały

Imago Group nie przyjmuje i nie bierze pod uwagę niezamówionych pomysłów czy materiałów od użytkowników. Wszelkie przesłane materiały, mimo naszego stanowiska, stają się własnością Imago Group i mogą być wykorzystywane wedle uznania firmy.

Polityka Prywatności

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników na Stronie są chronione zgodnie z Polityką Prywatności Strony.

Zrzeczenia

Strona dostępna jest w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji. Imago Group nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty czy szkody wynikające z korzystania ze Strony.

Ograniczenie Odpowiedzialności

Imago Group nie odpowiada za bezpośrednie czy pośrednie szkody wynikające z korzystania ze Strony, niezależnie od podstawy prawnej.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się chronić Imago Group przed roszczeniami wynikającymi z korzystania ze Strony.

Prawa Autorskie

Chyba że zaznaczono inaczej, wszystkie elementy na Stronie są własnością Imago Group i nie mogą być używane bez pisemnej zgody firmy.

Znaki Towarowe

Strona zawiera znaki towarowe Imago Group. Nie można ich wykorzystywać bez zgody firmy.

Odnośniki do Stron Trzecich

Strona może zawierać linki do stron trzecich, które nie są kontrolowane przez Imago Group. Firma nie odpowiada za ich treść ani dokładność.

Oświadczenia dotyczące Przyszłości

Strona może zawierać prognozy i oświadczenia dotyczące przyszłości, które są spekulatywne i oparte na aktualnych danych. Imago Group nie aktualizuje publicznie takich oświadczeń.

Jurysdykcja

Warunki Użytkowania podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory wynikające z Warunków Użytkowania będą rozstrzygane przez sądy krajowe.