Facebook
Twitter

Imago Group – Design x Build

Kim jesteśmy

Imago Group, specjalizuje się w usługach projektowania i aranżacji wnętrz.

Nasze podejście do prywatności

Traktujemy poważnie ochronę danych osobowych, które nam powierzacie. W tym dokumencie wyjaśniamy nasze metody ochrony tych danych, opisujemy, jak je zbieramy, wykorzystujemy, chronimy oraz informujemy o waszych prawach do prywatności.

Aktualizacje oświadczenia o prywatności

Imago Group może dokonywać zmian w tym oświadczeniu. Nowa wersja będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.

Aktualność danych osobowych

Dążymy do tego, aby dane, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach w danych osobowych podczas współpracy z nami.

Zbierane dane osobowe

Informujemy otwarcie, jak i dlaczego zbieramy dane osobowe, w tym informacje komercyjne, dane kontaktowe, finansowe, identyfikacyjne, lokalizacyjne, z aplikacji mobilnych, dotyczące aktywności sieciowej, zawodowe, dotyczące lokatorów, nagrania wideo i głosowe oraz podpisy. W zależności od naszej relacji oraz korzystanych produktów/usług, nie wszystkie dane mogą być zbierane.

Jak wykorzystujemy zebrane dane

Naszym celem jest świadczenie usług, zarządzanie nimi, analiza i ulepszanie oferty, komunikacja z klientami, realizacja zobowiązań płatniczych, marketing, a także przestrzeganie zobowiązań prawnych.

Strony trzecie mające dostęp do danych

Dane mogą być udostępniane pracownikom Imago Group, upoważnionym przedstawicielom, dostawcom usług, instytucjom finansowym oraz organom regulacyjnym.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawa, konieczności realizacji umowy, zgody lub naszych uzasadnionych interesów.

Przechowywanie i przetwarzanie danych

Dane mogą być przechowywane i przetwarzane poza krajem pochodzenia, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo informacji

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla uzasadnionych celów biznesowych lub prawnych, a następnie bezpiecznie je usuwamy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z ochroną danych, prosimy o kontakt z naszym menedżerem ds. zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.